Reserveer

Hotel / Bestemming
Datums
Aantal personen
2 Volwassenen / 0 Kinderen
Promotie code
Vlucht + hotel
Kamer
Volwassenen
-
+
Kinderen
-
+
+ Kamer toevoegen
Selectie bevestigen

Reserverings voorwaarden

Algemene voorwaarden

Deze algemene contractvoorwaarden regelen de reservering van verblijven en diensten die worden aangeboden via de website www.lazure-hotel.com, eigendom van SALISALA, SL, met fiscaal identificatienummer B60159282 en statutaire zetel te Pl. Francesc Macià, nº 4, 4º 1ª, 08021 Barcelona, Tel. (+34) 972 364 658,, e-mail: reservations@lazure-hotel.com; hierna “L’Azure Hotel”.

In dit document verwijzen wij naar “de Klant”, dat is de persoon die de reservering van de accommodatie aangeboden via de website maakt, en “L’Azure Hotel”, dat zijn wij.

De Klant moet deze Algemene Voorwaarden en de informatie over de voorwaarden van de kamer die hij/zij in L’Azure Hotel wil reserveren, lezen en aanvaarden alvorens de reservering te formaliseren. De aanvaarding gebeurt uitdrukkelijk door te klikken op het vakje “Ik heb de wettelijke voorwaarden en de annuleringsvoorwaarden gelezen en aanvaard”, dat verschijnt tijdens het reserveringsproces. Door dit te doen, bevestigt de Klant dat hij/zij meerderjarig is en de wettelijke bevoegdheid heeft om de verblijfsdiensten aangeboden door L’Azure Hotel te contracteren.

PROCEDURE OM TE RESERVEREN

De Klant selecteert op de website de kamer die hij wenst te reserveren in de vestiging van L’Azure Hotel, evenals de periode gedurende dewelke hij wenst te verblijven. De op het scherm aangegeven prijzen zijn uitgedrukt in de door de Klant gekozen munteenheid, hoewel de officiële en werkelijke prijs van het verblijf die in euro is, met vermelding van het al dan niet inbegrepen zijn van de toepasselijke belastingen. Elk concept dat niet uitdrukkelijk is opgenomen in de informatie over de accommodatie, zoals door de Klant gevraagde extra’s, toeristenbelasting of andere soorten diensten, wordt niet beschouwd als inbegrepen in de prijs.

Tijdens het boekingsproces moet de Klant zijn of haar identificatiegegevens opgeven. De informatie gemarkeerd met een sterretje is verplicht.

De overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen zodra L’Azure Hotel aan de Klant een e-mail stuurt met de bevestiging van de reservering, die L’Azure Hotel zo spoedig mogelijk en in elk geval binnen 24 uur na de reserveringsaanvraag van de Klant verstuurt. Het is de verantwoordelijkheid van de Klant om de bevestiging van de reservering te controleren en L’Azure Hotel schriftelijk op de hoogte te brengen van eventuele fouten die in de reservering worden ontdekt. De door de Klant ontvangen e-mail geldt als bewijs van de reservering.

Af en toe kan de Klant wijzigingen willen aanbrengen (bv. verandering van naam of data). Elke wijziging van uw reservering moet worden meegedeeld aan L’Azure Hotel, per e-mail reservations@lazure-hotel.com of per telefoon +34 972 362 426, ten minste 48 uur voor de datum van aankomst.

Indien de Klant een promotionele aanbieding wenst te kopen, dient hij deze te contracteren voor de duur van de geldigheid, die overeenkomt met de periode waarin de aanbieding toegankelijk is op de website van L’Azure Hotel, en in dit geval zijn de voorwaarden die specifiek naar de aanbieding verwijzen van toepassing.

 

BETALING

De betaling van het verblijf dient te gebeuren bij aankomst in L’Azure Hotel tijdens de check-in, of, indien u dit wenst, kan u op elk moment tot twee dagen voor uw aankomst vooraf betalen door dit aan te vragen op reservations@lazure-hotel.com. In dat geval ontvangt de Klant een volledig beveiligde link naar de bank van L’Azure Hotel, zodat hij/zij de betaling met zijn/haar creditcard kan uitvoeren.

CHECK IN EN CHECK UIT

Check-in: De kamer is beschikbaar vanaf 15:00 uur.

Check-uit De gereserveerde kamer is beschikbaar tot 11:00 uur op de afgesproken dag van vertrek. L’Azure Hotel biedt late check-out tot 18:00 uur, deze service heeft een toeslag per kamer en is afhankelijk van de beschikbaarheid van L’Azure Hotel. Verzoeken voor laat uitchecken moeten rechtstreeks bij de receptie van L’Azure Hotel worden ingediend.

TOERISTENBELASTING

De belasting op verblijf in toeristische etablissementen is niet bij de prijs inbegrepen en is de belasting die op een bepaald moment door de bevoegde autoriteit wordt vastgesteld.

BELEID AANVAARDING HUISDIEREN

L’Azure Hotel accepteert geen huisdieren, met uitzondering van geleide- of hulphonden die volledige toegang hebben tot alle hotelfaciliteiten, inclusief de gemeenschappelijke bar en eetzalen.

ANNULERINGEN

Reserveringen kunnen tot 48 uur voor de aankomstdatum kosteloos worden geannuleerd via de volgende link op de website van L’Azure Hotel:  ANULAR RESERVERING ANNULEREN. Als de Klant minder lang van tevoren annuleert, moet een bedrag worden betaald dat gelijk is aan de eerste nacht van het geboekte verblijf. Als de Klant niet komt opdagen in L’Azure Hotel en de reservering niet is geannuleerd, moet hij 100% van de kosten van de reservering betalen.

Fuerza mayor

Indien L’Azure Hotel door overmacht niet in staat is om de gereserveerde kamers ter beschikking te stellen, wordt de reservatie geannuleerd zonder recht op verhaal van de Klant en zal L’Azure Hotel de door de Klant betaalde bedragen terugbetalen, indien de reservatie op voorhand werd betaald.

VERTREK

Art. 103 sectie l) van het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007, van 16 november, dat de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten goedkeurt, stelt als uitzondering op het herroepingsrecht voorzien in art. 102 van voornoemde wet, “de levering van huisvestingsdiensten voor andere doeleinden dan als woning, goederenvervoer, autoverhuur, voeding of diensten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten, indien de contracten voorzien in een specifieke datum of periode van uitvoering. “

Deze website biedt accommodatiediensten voor andere doeleinden dan als woning, met een specifieke datum van uitvoering, en daarom is het herroepingsrecht niet van toepassing, hoewel, zoals vermeld in de paragraaf over annuleringen, reserveringen tot 48 uur voor de datum van aankomst kosteloos kunnen worden geannuleerd.

KLANTENSERVICE

Voor elke mededeling, incident of klacht kan de Klant contact opnemen met L’Azure Hotel per telefoon (+34) 972 364 658, of per e-mail reservations@lazure-hotel.com

Wij raden de Klant aan om de rubriek ” veel gestelde vragen ” op onze website te lezen om eventuele twijfels over de werking van L’Azure Hotel op te lossen.

WETTELIJKE DOCUMENTATIE

L’Azure Hotel is niet verantwoordelijk in het geval dat haar klanten niet beschikken over de persoonlijke en familiale documentatie in orde vereist door de Spaanse wet-en regelgeving. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Klant om ervoor te zorgen dat zijn documenten, zoals paspoorten, visa of andere documenten die nodig zijn voor zijn verblijf in het land, actueel en geldig zijn voor de duur van zijn verblijf in L’Azure Hotel.

Indien de immigratie- of douaneautoriteiten om persoonlijke en familiedocumenten vragen en de Klant deze niet in orde kan voorleggen, neemt L’Azure Hotel geen enkele verantwoordelijkheid op zich en behoudt zich het recht voor om de bevoegde autoriteiten hiervan op de hoogte te brengen.

Klanten wordt dringend geadviseerd om de documentatievereisten te controleren die nodig zijn voor hun verblijf in Spanje en om te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving. Alle gevolgen die voortvloeien uit het niet naleven van de wettelijke vereisten vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Klant.

 

NULIDAD DE LAS CLÁUSULAS

Indien een clausule in deze contractvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of onwerkzaam wordt verklaard, heeft deze nietigheid of onwerkzaamheid alleen gevolgen voor die clausule of dat deel ervan dat nietig of onwerkzaam is, en blijft de rest van de voorwaarden van kracht.

MEDEDELINGEN

Alle kennisgevingen of verzoeken die de partijen elkaar kunnen doen toekomen in verband met het boeken van reserveringen of deze Algemene Voorwaarden, dienen schriftelijk te geschieden en worden geacht naar behoren te zijn gedaan als ze zijn verzonden naar het e-mailadres dat elke partij voor dit doel aan de andere partij kan opgeven.

TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE JURISDICTIE

eze Algemene Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Spaanse wetgeving.

Alle geschillen die voortvloeien uit de toepassing of interpretatie van deze voorwaarden, evenals de bestaande contracten tussen de partijen, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbanken en Tribunalen van de woonplaats van de Klant wanneer deze de status van consument of gebruiker heeft in overeenstemming met art. 3 van het Koninklijk Wetgevend Decreet 1/2007, van 16 november, ter goedkeuring van de herziene tekst van de Algemene Wet ter Bescherming van Consumenten en Gebruikers en andere aanvullende wetten; anders zijn de Rechtbanken en Tribunalen in de buurt van Palafolls bevoegd.

In overeenstemming met artikel 14, lid 1 van Verordening (EU) 524/2013, biedt de Europese Commissie een platform voor online geschillenbeslechting, dat beschikbaar is op de volgende link: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=ES

L’Azure Hotel behoudt zich het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen aan onze website en aan deze Algemene Voorwaarden. Wijzigingen van essentiële elementen hebben geen invloed op reeds afgesloten contracten, tenzij de Klant de gewijzigde voorwaarden uitdrukkelijk heeft aanvaard.