Reservar

Hotel / Destinació
Dates
Nº de persones
2 Adults / 0 Nens
Codi promocional
Habitació
Adults
-
+
Nens
-
+
+ Afegir habitació
Confirmar selecció

Avís legal

Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, a continuació es faciliten les següents dades: l’empresa titular de domini web és SALISALA SL (Des d’ara l’Azure), amb domicili a aquests efectes a Plaça Francesc Macià, 4, 4t 1a, 08021 Barcelona numero de C.I.F .: B-60.159.282. Correu electrònic de contacte: info@lazure-hotel.com del lloc web.

Usuaris

L’accés i/o ús dels portals de L’Azure atribueix la condició d’USUARI, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’ús aquí reflectides.

Us del portal

L’Azure proporciona l’accés a multitud d’informacions, serveis, programes o dades (des d’ara, “els continguts”) a Internet pertanyents a L’Azure o als seus ASSOCIATS, als quals l’USUARI pot tenir accés. L’usuari assumeix la responsabilitat de l’ús del site. Aquesta responsabilitat s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts. En aquest registre l’USUARI serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se li pot proporcionar una contrasenya de la qual serà responsable, comprometent-se a fer un ús diligent i confidencial de la mateixa. L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple, fòrums de discussió o grups de notícies) que L’Azure ofereixi o pogués oferir a través del seu Site i amb caràcter enunciatiu però no limitador, a no emprar-los per (I) incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic; (II) difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia de terrorisme o que atempti contra els drets humans; (III) provocar danys en els sistemes físics i lògics de L’Azure, dels seus ASSOCIATS, proveïdors, clients, o de terceres persones físiques o jurídiques, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment esmentats; (IV) intentar accedir i, si s’escau, utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges. L’Azure es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin contraris a la llei, o que, al seu parer, no resultessin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, L’Azure no serà responsable de les opinions abocades pels usuaris a través dels fòrums, o altres eines de participació.

Protecció de dades

L’Azure compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i resta de normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Per a això, al costat de cada formulari de recapte de dades de caràcter personal, en els serveis que l’usuari pugui sol·licitar a L’Azure, de fer saber a l’usuari de l’existència i acceptació de les condicions particulars de l’tractament de les seves dades en cada cas, informant-li de la responsabilitat de l’fitxer creat, la direcció de l’responsable, la possibilitat d’exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació o oposició, la finalitat de l’tractament i les comunicacions de dades a tercers si és el cas. Així mateix, L’Azure informa que dóna compliment a la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic i li sol·licitarà el seu consentiment a l’tractament del seu correu electrònic.

Propietat intel·lectual i industrial

L’Azure per si o com a cessionària o llicenciatària en virtut de consentiment emès pels seus ASSOCIATS, és propietària de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de les seves pàgines webs, així com dels elements continguts en elles (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials usats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de L’Azure o bé dels seus associats o llicenciants. Tots els drets reservats. En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de L’Azure. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de L’Azure. Podrà visualitzar els elements del Site i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat al les pàgines de L’Azure.

Exclusió de garanties i responsabilitat

L’Azure no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

Modificacions

L’Azure es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes al seu Site, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats en el seu web.

Enllaços

En el cas que en el Site es disposessin enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, L’Azure no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas L’Azure assumirà responsabilitat alguna pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’ aquests hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades, excepte pel que fa als associats de L’Azure la relació amb L’Azure ve establerta en els estatuts de l’associació.

Dret d'exclusió

L’Azure es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin les presents Condicions Generals d’Ús.

Generalitats

L’Azure perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu portal exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

Modificacions de les presents condicions i durada

L’Azure podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades, sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre L’Azure i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.